Grove House B&B

Betws-y-Coed

BISTRO BETWS-Y-COED

Bwyd Modern a traddodiadol o Gymru / Traditional and Modern Welsh food

We serve a seasonal Welsh menu including variations on traditional recepies, as well as our own modern dishes using suppliers of produce from the Conwy Valley and surrounding area.
Lamb, wild pigeon ,and local meat from local butchers.Fish from the River Conwy and estuary.


CYFLENWYR/SUPPLIERS
Meat : J Williams Co Denbigh/Metcalfe Llanrwst. Veal :Barcut,Llangernyw
Fish :Mermaids, Llandudno
Fruit & Vegetables :D.LClampitt, Llanrwst
Wine : Majestic Wines, Bangor
Local Ales : Great Orme Brewery & Bragdy’r Nant, Llanrwst

Daily Specials board.
BOOKINGS RECOMMENDED 01690 710328
Click to email

Mackerel Pate

Rydym yn cynnig bwydlen dymhorol Cymreig yn cynnwys addasiadau o brydau traddodiadol, a hefyd rysetiau modern sy'n defnyddio cynnyrch o Ddyffryn Conwy.
Cig oen, Cig eidion, porc, cig carw colomen wyllt a chigoedd eraill lleol gyda pysgodf fres o'r Afon Conwy ac aber yr afon.
CYFLENWYR/SUPPLIERS
Meat : J Williams Co Denbigh/Metcalfe Llanrwst. Veal :Barcut,Llangernyw
Fish :Mermaids, Llandudno
Fruit & Vegetables :D.LClampitt, Llanrwst
Wine : Majestic Wines, Bangor
Local Ales : Great Orme Brewery & Bragdy’r Nant, Llanrwst

Mae'n hanfodol trefnu bwrdd ymlaen llaw trwy ffonio 01690710328
Click to email

Rissotto

Owner and head chef is Gerwyn Llyr Williams. A local young man who was educated in Llandrillo college with wide experience in quality hotels and restaurants, including Odette’s in London with Bryn Williams. He has been a member of the Welsh culinary team, who where successful in the world cup, wining gold and silver medals.He is assisted by Ceri Ratcliffe front of house manager and Edward Valentine as second chef assisted by Damien Ayre and a total compliment of 18 including seasonal assistance. We are included in the Good Food Guide for 2015 & 2016

Amuse Bouches

Perchennog a phrif gogydd y ty bwyta yw Gerwyn Llyr Williams Mae’n fachgen ieuanc lleol a gafodd ei addysg yng Ngholeg Llandrillo, gyda phrofiad mewn bwytai a gwestai o safon gan gynnwys Odette's yn Llundain gyda Bryn Williams.Bu'n aelod o dim coginio Cymru, a fu’n llwyddianus yng Nghwpan Byd y diwydiant arlwyo gan ennill medalau aur ac arian.Hefyd caiff gymorth gan Ceri Ratcliffe fel Rheolwraig blaen y ty,gydaa Edward Valentine fel ail gogydd , yn cael ei gynorthwyo gan Damien Ayre gyda cyfanswm o ddeunaw o weithwyr yn cynnwys staff tymhorol. Cawn ein cynnwys yn y Good Food Guide am 2015 a 2016.

Popular bistro in the centre of Betws-y-Coed

BISTRO BETWS-Y-COED Statistics: 845 click throughs, 6328 views since start of 2024

Eat in BETWS-Y-COED,

Grove House B&B Betws-y-Coed Conwy

Powered by Web4-u | Wales Tourist Information

534 click throughs, 16536 views since start of 2024